Deur : Skriba  /  October 23rd, 2016

Oggenddiens: 09:00

Bevestiging Kerkraadslede    

Tienerselgroep 18:00

Aanddiens: 19:00

Offer:  ACVV Dienssentrum

Tee:  Dukes

Kerkraadsvroue inligtings aand direk na aanddiens

In die Nuus