Deur : Skriba  /  November 29th, 2015

Oggenddiens: 09:00
Belydenis van Geloof
Geen aanddiens
Gesamentlike Kerssangdiens by Moeder 19:00
Offer: Silwerkruin

In die Nuus