Auto Draft

Deur : Skriba  /  October 25th, 2015

HERVORMINGSFEES
Nagmaal: 09:00
Tienerselgroep 18:00
Aanddiens: 19:00
Bevestiging kerkraadslede
Offer: Gemeente Hulpfonds
Tee: Wyk 19
Kerkraadsvroue inligtingsaand direk na aanddiens

In die Nuus