Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 25th, 2012

BIDDAG IN AANSLUITING BY WêRELDVIGSDAG

Oggenddiens: 09:00

Belydenis van Geloof

Aanddiens: 19:00

Offer: Kategese kampe

Tee:  Krommerivier

Kerssangdiens Moeder

In die Nuus