Auto Draft

Deur : Skriba  /  October 6th, 2013

BIDDAG VIR BEJAARDES

BEDIENING AAN DIE JODE

Matriek- & Doopdiens: 09:00

Toerusting vir kategete

Aanddiens: 19:00

Offer:  Bybelmedia Plaaslik

Tee:  Wyk 29

In die Nuus