Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 24th, 2013

BIDDAG IN AANSLUITING BY WêRELDVIGSDAG

Oggenddiens: 09:00

Belydenis van Geloof

Aandnagmaal: 19:00

Offer: Kategese kampe

Kerssangdiens Noord 19:00

Tee:  Wyk 17

In die Nuus