Auto Draft

Deur : Skriba  /  January 19th, 2014

Oggenddiens: 09:00

Kategese begin

Tienerselgroep 18:00

Aanddiens: 19:00

Kerkraadsvroue inligtingsaand direk na aanddiens

Sin Offer: Gemeenteontwikkeling

Tee:  Wyk 17

In die Nuus