Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 13th, 2014

Matt 27: 46

“Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep:  Eli, Eli, lemá sabagtani? 

Dit is:  My God, my God, waarom het U my verlaat?”

In die Nuus