Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 7th, 2017

Matt 27: 46

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep:  “Eli, Eli, lemà sabagtani?”  Dit is:  my God, my God, waarom het U my verlaat?

In die Nuus