Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 29th, 2019

MATT 27:46

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: ”Eli, Eli, lema

sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U my verlaat

In die Nuus