Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 12th, 2012

Matt 27:46

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep:

“Eli, Eli, lemá sabagtani?”

Dit is: My God, my God, waarom het u my verlaat?.”

In die Nuus