Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 13th, 2020

TEKS VIR DIE WEEK

By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdelena gestaan.

Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun

In die Nuus