Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 10th, 2013

Mark 14:36

Hy het gesê:  “Abba Vader, alles is vir U moontlik. 

Neem hierdie lydensbeker van My af weg. 

Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.”

In die Nuus