Deur : Skriba  /  April 15th, 2015

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – Aktuelesakebediening – Die Sentrum

             Barmhartigheidsbediening – Konsistorie

19:00 – Gemeentebediening – Konsistorie

             Jeugbediening – Die Sentrum

 

Dinsdag:

09:00 – Vrouebiduur – Waarmee is jy besig?

07:30 – Bybelstudie

             Leraarsbidure – WykE 27, Hertzog, Onder Berg-en-Dal & Richelieu

 

Woensdag

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

18:00 – Diensteverhoudinge – Moederskamer

19:00 – Eiendomme – Konsistorie

             Getuienisbediening – Jeuglokaal

 

Donderdag

05:30 – Bybelstudie- Barlinkastraat 25

19:00 – Toerusting vir kategete – Die Sentrum

 

Vrydag

18:00 – Fliek- en piekniekaand – Op die kerk se grasperk

In die Nuus