Deur : Skriba  /  July 24th, 2015

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

 

Maandag:    

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – Aktuelesakebediening – Die Sentrum

             Barmhartigheidsbediening – Konsistorie

19:00 – Gemeentebediening – Konsistorie

             Jeugbediening – Die Sentrum

19:00 – Wellington Gebedsaksie – Josh Gen

 

Dinsdag:

07:30 – Bybelstudie

             Wyksbyeenkomste in alle wyke (Nominasies kerkraad)

             Leraarsbidure – Wyke 1, 2, 9, 10, Spruitrivier

 

Woensdag:   

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

19:00 – Eiendomme – Konsistorie

             Getuienisbediening – Jeuglokaal

 

Donderdag:

05:30 – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

19:00 – Ontdekkers Bybelstudie – Aangebied deur ds NJ in konsistorie

 

Vrydag:  

Vrouekamp 31 Julie – 2 Augustus

Snoekfees in Middelburg 31 Julie – 2 Augustus

 

 

In die Nuus