Deur : Skriba  /  October 11th, 2015

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30  –  Herfsvreugdekoor oefen – onthou asb instrumente

18:00  –  Aktuelesakebediening – Die Sentrum

                 Barmhartigheidsbediening – Konsistorie

19:00  –  Gemeentebediening – Konsistorie

                 Jeugbediening – Die Sentrum

 

Dinsdag

07:30  –  Bybelstudie

09:00  –  Vrouebiduur – Wees jouself

18:00  –  Basaar (konvenors) vergadering

                 Leraarsbidure – Wyke Groenberg, Uitsig-Noord, Krommerivier & Laer-Uitsig

 

Woensdag

09:00  –  Gebedsgroep – Konsistorie

 

Donderdag

05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

18:00  –  Diensteverhoudinge – Moederskamer

19:00  –  Eiendomme – Konsistorie

                 Getuienisbediening – Jeuglokaal

                 Toerusting vir kategete – Die Sentrum

In die Nuus