Deur : Skriba  /  November 14th, 2015

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00  –  17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3)

Donderdag:  19:00  –  Jongwerkendes

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

 

Maandag:    

17:00  –  Diensteverhoudinge vergader – Konsistorie

18:00  –  Gemeentebediening Begrotingsbeplanning

19:00  –  Res van Bedieninge Begrotingsbeplanning

 

Dinsdag:     

07:30 –  Bybelstudie

Wyksbyeenkomste in alle wyke

Leraarsbidure Les Huguenots A & B en Blouvlei

 

Woensdag: 

09:00  –  Gebedsgroep – Konsistorie

 

Donderdag:   

05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

20:00  –  Finans vergader – Carien se kantoor

 

Preekbeurt Son 22 November 

09:00  Oggenddiens – Ds Jan Grobbelaar

Afsluiting Kategese

19:00  Aanddiens – Ds NJ van As “Tekste oor  homoseksualiteit”

In die Nuus