Deur : Skriba  /  June 23rd, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK
Maandag:
17:30 Herfsvreugde Kooroefening

Dinsdag:
07:30 Vroeƫ biduur
15:00 Bybelskool Leieropleiding
Leraarsbiduur: Uitsig & Diemersfontein

Woensdag:
15:00 Bybelskool Leieropleiding

Donderdag:
19:00 Dissipelskapgroep

Vrydag:
SKOLE SLUIT

Saterdag:
09:00 Bybelskool Leieropleiding

Sondag: 2 Julie 2017
09:30 Doopdiens: Ds NJ van As
19:00 Aanddiens: Ds NJ van As

In die Nuus