Deur : Skriba  /  March 29th, 2018

 

Maandag:

VAKANSIEDAG (GESINSDAG)

Woensdag:

16:00 Geen Kinderbedieninge

Donderdag:

18:30  Geen Muurprop

19:00  Geen Dissipelskapgroep

Vrydag:

(6-8 April) # Imagine Tienerkamp

Saterdag

08:00 Dienssentrum Basaar

SONDAG – 08 APRIL 2018

09:30  Doopdiens: Ds Jan Grobbelaar

                                (Joh 20:19-31)    

19:00: Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

 

 

 

In die Nuus