Deur : Skriba  /  September 28th, 2018

 

Maandag:

 07:00 ‘n Groep van 10 tieners vertrek na Middelburg  

              uitreik.

             (Hou hulle asseblief in u gebede).

              Ons wens hulle  alle voorspoed toe vir die week.

Dinsdag: 

18:00  Doopkursus

 

SONDAG – 7 Oktober  2018

 09:00 Oggenddiens: Dr Nel Van Aarde (Uit Holland)   

 19:00 Aanddiens:  Ds Jan Grobbelaar

 

In die Nuus