Deur : Skriba  /  February 15th, 2019

Maandag:

17:30 Herfsvreugde kooroefening

19:00 Kerkraadsvergadering

 

Dinsdag:

07:30 Bybelstudie Konsistorie

17:30 Kix  – Dapper Dissipels: Oppad na Kenya

18:00 Doopkursus

          Wyksbyeenkomste

          Leraarsbiduur  – 6,28

 

Woensdag:  

10:00  Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

17:30 Tekkies (Gr 4-7) Dapper Dissipels:

          (Oppad na Kenya)

18:30 Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

19:00 Volg Jesus     

 

Donderdag:

05:30 Bybelstudie (Barlinkastraat 25)

18:30 Muurprop (Graad 7-12)  “NOT A FAN”

         (Verhouding of kennis) 

19:00 Vrouekuieraand

 

Vrydag:

19:00 Gemeente Ete

 

SONDAG 24 FEBRUARIE 2019

Oggenddiens:  Ds NJ van As

Aandnagmaal: Dr Ryk van Velden & Ds Annelet Slazus

 

   

                      

                          

 

 

In die Nuus