Deur : Skriba  /  November 22nd, 2019

DINSDAG: 07:30 Bybelstudie in konsistorie (Dr. Eddie Orsmond)

WOENSDAG: Vleisverkope in sentrum 17:30-18:30

DONDERDAG: 05:30 Bybelstudie Barlinkastr 25  

 

VOLGENDE SONDAG 1 DESEMBER

09:00 Oggenddiens: Ds Annelet Slazus (Afskeidspreek)

              Afsluiting van kategese

 19:00  Aandnagmaal: Ds NJ Van As (Met belydenisgroep)

 

 

 

 

 

In die Nuus