Deur : Skriba  /  July 22nd, 2012

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:      17:30  –  Herfsvreugdekoor

                         18:00  –  Leer & Aktuele kommissie vergader – Welvanpas pastorie

                         18:00  –  Diens van Barmhartigheidkommissie vergader  – Konsistorie

                         19:00  –  Gemeentebediening vergader – Konsistorie

                         19:00  –  Jeugkommissie vergader – Die Sentrum

Dinsdag:         05:30  –  Authentic Manhood

                         Leraarsbiduur:  Spruitrivier, wyke 1, 2, 9, 10

Woensdag:   05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie 

                        09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie  – Nuwe bidders baie baie welkom!

                        09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

                        18:00  –  Wildsfeesvergadering  – Die Sentrum

                        19:00 –   Eiendomskommissie vergader – Konsistorie

                        19:00 –   Getuieninskommissie vergader – Jeuglokaal

Donderdag:   05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

Vrydag           17:00 – 18:45  –  Wildsfees “Drive Thru”

Saterdag        09:00  –  Wildsfees      

 

JEUGPROGRAM 

Dinsdag:        18:00 – Bybelstudie:  Tieners – Die Sentrum – Die Boek Openbaring

Woensdag:   16:00 – 17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3) –  Maak jou “tenkie” vol.

                        17:30 – 18:30 – TEKKIES (Gr 4 – 6) –  Die hindernisbaan

                        17:30 – 18:30 – CHOMPS (Gr 7)

                        19:00 – Jong werkendes – Ds Jan se huis

Vrydag:          14:00 –  Chomps uitreik na Little Flowers

                        19:00 – Geen koffiekroeg agv Wildsfees

In die Nuus