Deur : Skriba  /  September 23rd, 2012

JEUGPROGRAM

Vrydag:    Fietstoer na Langebaan tbv HAM

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Dinsdag:         05:30  –  Authentic Manhood

                         17:30  –  Herfsvreugdekoor

                         18:00  –  Vrouediensbestuur vergader – Pastorie in Proteastraat 7         

                         Leraarsbidure:  Wyke 12, 13, 32, 33

Woensdag:    05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie    

                         09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie  

                         19:00  –  40 Dae Wandel in die Woord – Die Sentrum (Sop v/a 18:45)

                         19:00  –  Leer ken mekaaraand vir ouers met kinders ≤ 5 jr – Die Sentrum

Donderdag:   05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

                         19:00  –  40 Dae afsluiting by Moeder Gemeente

In die Nuus