Deur : Skriba  /  November 18th, 2012

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00  –  17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3) – Piekniek afsluiting

Donderdag:    19:00  –  Jong werkendes – Ds Jan se huis

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:        Herfsvreugdekoor is klaar geoefen vir 2012

                         18:30  –  Barmhartigheids- en Aktuelesakebedienings Begrotingsbeplanning

                         19:00  –  Getuienisbedieninge & Eiendomme Begrotingsbeplanning

                         19:30  –  Gemeente- en Jeugbedienings Begrotingsbeplanning

                         20:00  –  Finansies Begrotingsbeplanning

Dinsdag:         Wyksbyeenkomste in alle wyke

                          Leraarsbidure – Hertzog & Dukes

Woensdag:     05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie          

                          09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                          09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

                          19:00  –  Sang- en Musiekbediening vergader – Konsistorie

Donderdag:    05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25   

                         19:00  –  Snr Burger Kersfunksie

 

In die Nuus