Deur : Skriba  /  January 27th, 2013

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00 – 17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3)  

                          17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6)  

                          17:30 – 18:30 – CHOMPS  (Gr 7)  

Donderdag:    19:00 – Jong werkendes  –  Ds Jan se huis

Vrydag:           19:00 – Geen Koffiekroeg   

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:        17:30  –  Herfsvreugdekoor

                           18:00 – Aktuelesakebediening   –  Welvanpas pastorie

                                      – Barmhartigheidsdiens   –  Konsistorie

                           19:00  – Gemeentebediening   – Konsistorie

                                       – Jeugbediening  –  Die Sentrum      

Dinsdag:         Leraarsbidure – wyke 3, 8, 14, 15

Woensdag:     05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie          

                          09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                          18:00  –  Diensteverhoudings  –  Moederskamer

                          19:00  –  Eiendomme  –  Konsistorie

                          19:00  –  Getuienisbediening  –  Jeuglokaal

Donderdag:     05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25            

In die Nuus