Deur : Skriba  /  February 4th, 2013

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00 – 17:00 – KIX  (Voorskool tot Gr 3) – Noag die “sailor”  

                         17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Die NAAM:  Jesus (Uitreik)  

                         17:30 – 18:30 – CHOMPS  (Gr 7) – Gebed in aksie  

Donderdag:    19:00 – Jong werkendes  –  Uitreik v/a Die Sentrum (Getuienisnaweek)

Vrydag:           19:00 – Koffiekroeg   

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:        17:30  –  Herfsvreugdekoor

                          19:00  –  Dagbestuur vergader   –  Die Sentrum      

                           20:00  – Finansies vergader   – Carien se kantoor

Dinsdag:          Vroue groepsbyeenkomste

Woensdag:     05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie          

                           09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                           18:00  –  Diensteverhoudings vergader  –  Moederskamer

Donderdag:     05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

 

GETUIENISNAWEEK 7 – 10 FEBRUARIE

Donderdag:    19:00  –  Uitreik saam met die Jong werkendes – Vertrek v/a Die Sentrum

Vrydag:            19:00  –  Prayerwalk – Vertrek v/a Die Sentrum

Saterdag:        09:00  –  Ontbyt saam met internasionale studente van US – Kerksaal

Sondag:           09:00  –  Oggenddiens – Dr Hennie van Deventer

                          19:00  –  Aanddiens – Dr Johan Botha

                          Tydens beide dienste sal u geloofsoffer se beloftevorm ingevorder en bedieninge bekend gestel word

In die Nuus