Deur : Skriba  /  July 22nd, 2013

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00 – 17:00 – KIX  (Voorskool tot Gr 3) –  ‘n Dag saam met die leeus

                      17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Projek Libië

                      17:30 – 18:30 – Chomps (Gr 7) – ‘n Kykie na die lewe van ‘n sendeling

Donderdag:   19:00 – Jong werkendes – Die Sentrum

Vrydag:         19:00 – Koffiekroeg

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:     17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

                     18:00 – Aktuelesakebediening   –  Die Sentrum

                                 Barmhartigheidsdiens   –  Konsistorie

                     19:00 –  Gemeentebediening   – Konsistorie

                                Jeugbediening  –  Die Sentrum

Dinsdag:       07:30 –  Bybelstudie

                                Leraarsbidure – Wyke Spruitrivier, 1, 2, 9 & 10

Woensdag:  09:00 –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                    18:00 –  Diensteverhoudings  –  Moederskamer

                    19:00 –  Eiendomme – Konsistorie

                                Getuienisbediening – Jeuglokaal

Donderdag:  05:30 –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

In die Nuus