Deur : Skriba  /  July 28th, 2013

JEUGPROGRAM

Woensdag:   16:00 – 17:00  –  KIX  (Voorskool tot Gr 3) – Nehemia en die muur

                     17:30  – 18:30  – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Die barmhartige Samaritane!

Donderdag:   19:00             –  Jong werkendes  –  Die Sentrum

Vrydag:         18:30 – 20:30 –  Chomps  –  Die Sentrum – “Hand & tand”-speletjiesaand

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:   17:30  –  Herfsvreugdekoor oefen

                   18:00 – Gemeentebediening   –  Konsistorie

                   19:00  – Dagbestuur   –  Die Sentrum

                   20:00  –  Finansies – Carien se kantoor

Dinsdag:     07:30  – Bybelstudie

                  19:00  –  Leraarsbidure – Wyke 14 & 15 by Johan Pool  – Cummingstr 60

                               Wyksbyeenkomste in alle wyke – nominasies vir Kerkraad

Woensdag:  09:00  – Gemeentebiduur – Konsistorie

Donderdag: 05:30  – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

In die Nuus