Deur : Skriba  /  July 27th, 2014

JEUGPROGRAM

Woensdag

16:00 – 17:00 – KIX  (Voorskool tot Gr 3) – Die goeie wedloop

17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Wie was Paulus?

17:30 – 18:30 – TWITTERS  (Gr 7)

Donderdag

19:00            – Jongwerkendes

                                  

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – Aktuelesakebediening – Die Sentrum

              Barmhartigheidsdiens – Konsistorie

19:00 – Gemeentebediening – Konsistorie

              Jeugbediening – Die Sentrum

Dinsdag

07:30 – Bybelstudie

18:00 – Wildsfees vergadering – Die Sentrum ALMAL betrokke by die Wildsfees en Wintervrolikheid

             MOET asb teenwoordig wees by hierdie  laaste vergadering

             Leraarsbidure – Wyke 1,2,9,10 & Spruitrivier

             Wyksbyeenkomste in alle wyke (Nominasies van kerkraadslede – sien asb die ingeslote lys van

             vakante wyke en stuur u nominasies na die kerkkantoor)

Woensdag

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

10:00 –  Vreugdediens vergader – Hetta Cloete se huis

18:00 –  Diensteverhoudings – Moederskamer

19:00 –  Eiendomme – Konsistorie

              Getuienis – Jeuglokaal

Donderdag

05:30 – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

Vrydag

17:00 – Wildsfees & Wintervrolikheid

Saterdag

08:00 – Wildsfees & Wintervrolikheid

In die Nuus