Deur : Skriba  /  September 8th, 2014

JEUGPROGRAM

Woensdag

16:00 – 17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3) – Fokus op lof en eer …..

17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) –  Paulus en Silas sing in die tronk

17:30 – 18:30 – TWITTERS  (Gr 7)

 

Donderdag

19:00 – 17:00  – Jongwerkendes

 

Vrydag        

19:00 – East got Talent

 

Preekbeurt Sondag 14 September  09:30 – Oggenddiens  –  Ds Jan Grobbelaar

Spesiale Kerkraadsvergadering (verkiesing) direk na oggenddioens in konsistorie

19:00 – Aandnagmaal  –  Ds NJ van As – As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  Matt 6:14

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30 –  Herfsvreugdekoor oefen

19:00 –  Spes UK vergadering ivm datums rondom Artikel 1 – Die Sentrum

Dinsdag

07:30 –  Bybelstudie

09:00 –  VrouebiduurHelde uit die Bybel

18:00 –   Doopkategese – Die Sentrum   

Leraarsbidure – Wyke 12, 13, 24 & 33

Woensdag

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

Donderdag

5:30   – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

19:00 – 40 Dae – Gesamentlike afsluiting by Noordgemeente

Saterdag

08:00 – 4 X 4 Dag – Vertrek v/a Die Sentrum

In die Nuus