Deur : Skriba  /  September 13th, 2014

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK
Maandag:
17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

Dinsdag:
07:30 – Bybelstudie
10:00 – 40 Dae – Kerk – As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Matt 6:14
18:00 – Doopkategese – Die Sentrum – Hoe laat ek reg geskied aan die betekenis van ons kind se doop
Wyksbyeenkomste in alle wyke
Leraarsbidure – Wyke 30, 31, 25 & 34

Woensdag:
09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie
19:00 – Sang- en Musiekbediening vergader – Konsistorie

Donderdag:
05:30 – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

JEUGPROGRAM
Woensdag:
16:00 – 17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3) – Hou bene hou!
17:30 – 18:30 – TEKKIES (Gr 4 – 6) – Sendingfees
17:30 – 18:30 – TWITTERS (Gr 7)

Donderdag:
19:00 – 17:00 – Jong werkendes

PREEKBEURT Sondag 21 September:
09:30 – Oggenddiens – Ds NJ van As – Moenie oordeel nie …. Matt 7:1
19:00 – Aanddiens – Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus