Deur : Skriba  /  October 12th, 2014

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30  – Herfsvreugdekoor oefen

18:00  – Aktuelesakebediening – Die Sentrum

             Barmhartigheidsdiens – Konsistorie

19:00  – Gemeentebediening – Konsistorie

             Jeugbediening – Die Sentrum

 

Dinsdag

07:30  – Bybelstudie

09:00  – Vrouebiduur –  Ditjies en datjies

18:00  – Basaarvergadering vir alle konvenors – Konsistorie

             Leraarsbidure – Wyke Uitsig-Park, Uitsig-Suid, Bordeaux & Albatros

                 

Woensdag

09:00  – Gebedsgroep – Konsistorie

18:00  – Gebedsgroep vergader – Die Sentrum –  Almal welkom!

19:00  – Matriekete – Kerksaal

 

Donderdag

05:30  – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

18:00  – Diensteverhoudinge – Moederskamer

19:00  – Eiendomme – Konsistorie

             Getuienis – Jeuglokaal

             Toerusting vir kategese –  Die Sentrum

In die Nuus