Deur : Skriba  /  February 2nd, 2015

JEUGPROGRAM

Woensdag

16:00 – 17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3)

17:30 – 18:30 – TEKKIES (Gr 4 – 6)

17:30 – 18:30 – TWITTERS (Gr 7)

 

Donderdag

19:00 – Jongwerkendes

 

Vrydag

18:00 – Vrugtefees by die kerk

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – Aktuelesakebediening – Die Sentrum

              Barmhartigheidsbediening – Konsistorie

19:00 –  Gemeentebediening   – Konsistorie

               Jeugbediening – Die Sentrum

 

Dinsdag

07:30 – Bybelstudie
Leraarsbidure – Wyke 1, 2, 9, 10 & Spruitrivier

 

Woensdag

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

15:00 – Sunfield Vrugtefees

18:00 – Diensteverhoudinge – Moederskamer

19:00 – Eiendomme – Konsistorie

              Getuienisbediening – Jeuglokaal

 

Donderdag

05:30 – Bybelstudie – Barlinkastraat 25

 

In die Nuus