Deur : Skriba  /  March 30th, 2015

Maandag

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

19:00 – Sang-en Musiekbediening vergader – Konsistorie

19:00 – Wellington Gebedsaksie – Laerskool Hugo Rust

 

Dinsdag

07:30 – Bybelstudie

18:00 – Doopkategese              

Leraarsbidure wyke 30, 31, 25 & 34

 

Woensdag

09:00 – Geen gebedsgroep in konsistorie (skoolvakansie)

 

Donderdag

19:00 – Paasmaal – Die Sentrum

 

Goeie Vrydag

09:00 – Nagmaal – Ds NJ van As – Jes 52:13 tot 53:12

 

Paas Sondag

07:00 – Opstandingsbiduur by Moedergemeente – by gedenkmuur op hul kerkgronde

 

In die Nuus