Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 3rd, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag:

17:30   Herfsvreugdekoor oefen

18:00  Gemeentebed/DvB

19:00  Jeug/Aktueel

Dinsdag:

07:30  Vroeë biduur

15:00   Sunfield vrugtefees

Vroue Groepsbyeenkomste

Woensdag:

16:00   KIX

17:30    Tekkies (As die elende tref)

17:30    Gr 7’s 

18:00    Diensteverhouding

19:00    Getuienis/Eiendom

19:00    Jong volwassenes

Donderdag:

05:30  Vroeë biduur

18:30   Muurprop

19:00   Dissipelskapgroep

 

PREEKBEURTE –      12 Februarie 2017

09:00 Oggenddiens – Ds NJ van As

(Rom 3: 21 – 24 & Ef 2: 4 – 10)

19:00  Aanddiens – Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus