Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 10th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag:

Gemeente 44 Jaar oud

17:30   Herfsvreugdekoor oefen

 

Dinsdag:

07:30  Vroeë biduur

09:00  Vrouebiduur (Daar is `n tyd vir alles)

18:00   Doopkursus

Wykbyeenkomste

Leraarsbiduur wyke 12, 13, 24, 33

 

Woensdag:

16:00   KIX

17:30    Tekkies (‘n Naamlose losser)

17:30    Gr 7’s 

19:00    Jong volwassenes

 

Donderdag:

05:30  Vroeë biduur

18:30   Muurprop

19:00   Dissipelskapgroep

 

Vrydag:

18 – 20 Imagine Tienerkamp

 

PREEKBEURTE –      19 Maart 2017

LYDENSWEEK 4

09:00  Oggenddiens – Ds Jan Grobbelaar

19:00 Aanddiens – Ds Jan Grobbelaar

 

 

In die Nuus