Auto Draft

Deur : Skriba  /  May 5th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

Maandag:

18:30  UK vergadering

20:00  Finansies

 

Dinsdag:

07:30  Vroeë biduur

09:00  Vrouebiduur

(Tema:  Marta en Maria)

 

Woensdag:

16:00   KIX

17:30    Tekkies

17:30    Gr 7’s 

19:00   Getuienis

19:00   Jong volwassenes

WYKSBYEENKOMSTE

Leraarsbiduur: Patatskloof 

 

Donderdag:

19:00  Dissipelskapgroep

 

Vrydag

12:00 – 14:00 Vreugdediens Kerrie en Rys wegneem-ete

 

PREEKBEURTE

 

SONDAG 14 MEI 2014

09:30 – Oggenddiens:  Ds NJ van AS

19:00 – Aanddiens:  Hennie van Deventer

In die Nuus