Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 20th, 2011

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00 – 17:00 – Kix (Voorskool tot Gr 3) –  Afsluiting

Vrydag:           18:30 – Huis Andrew Murray  Kersfunksie  – Die Sentrum

 

 PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

 Maandag:       17:30   –  Herfsvreugdekoor oefen

                          19:00   –  Kerkraadskommissies Begrotingsbeplanning

 Dinsdag:         Leraarsbidure  – Hertzog, Dukes

 Woensdag:    09:00   –  Gemeentebiduur – Konsistorie – Almal baie welkom!

                          19:00   –  Sang- en Musiekbediening vergader – Konsistorie

Donderdag:     19:00   –  Snr Burger Kersfunksie

In die Nuus