Auto Draft

Deur : Skriba  /  May 12th, 2017

Maandag:

17:30   Herfsvreugdekoor

19:00   Kerkraadsvergadering

 

Dinsdag:

07:30  Vroeë biduur

Leraarsbiduur: Uitsig-Park, Uitsig-Suid, Bordeaux, Albatros

 

Woensdag:

16:00   KIX

17:30    Tekkies

17:30    Gr 7’s 

 

Donderdag:

19:00  Dissipelskapgroep

19:00  Muurprop by die Sentrum

 

PREEKBEURTE

 

SONDAG 21 MEI 2014

09:30 – Oggenddiens:  Ds Jan Grobbelaar

19:00 – Aanddiens:  Jan Grobbelaar

 

In die Nuus