Auto Draft

Deur : Skriba  /  May 26th, 2017

Maandag:

17:30   Herfsvreugdekoor

10:00  Oggend Pinkster

19:00  Pinkster (Mark 5: 21- 43)

19:00  Kinderpinkster

 

Dinsdag:

07:30  Vroeë biduur

10:00  Oggend Pinkster

19:00  Pinkster (Luk 7: 36 – 50)

19:00  Kinderpinkster

 

Woensdag:

10:00  Oggend Pinkster

19:00  Pinkster (Joh 21: 15- 19)

19:00  Kinderpinkster

 

Donderdag:

10:00  Oggend Pinkster

19:00  Pinkster (Matt 8: 1 – 4 &

Mark 1: 40 – 45)

19:00  Kinderpinkster

19:00  Dissipelskapgroep

 

Vrydag:

10:00  Oggend Pinkster

19:00  Pinkster (Matt 9: 18 – 26)

 

Saterdag:

19:00  Pinkster (Joh 13: 1 – 20)

 

Sondag: 4 Junie 2017 – Pinksterfees

09:30  Nagmaal:  Ds Jan Grobbelaar (Hand 2: 1 – 11)

19:00   Lofprysingsdiens

In die Nuus