Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 28th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK
 
Maandag:
17:30 Herfsvreugde Kooroefening
 
Dinsdag:
10:00 Kleingroepe vir 40 dae – Proteastr 7 (Pastorie)
Leraarsbiduur (wyke 4,7,20,21)
 
Woensdag:
16:00 KIX
17:30 Tekkies
17:30 Gr 7’s
 
 
Donderdag:
5:30 Bybelstudie (Barlinka Str 25)
19:00 Dissipelskapgroep
19:00 Kleingroepe vir 40 dae—Proteastr 7 (Pastorie)
 
PREEKBEURTE
 
SONDAG 03 SEPTEMBER 2017
09:30 – Oggenddiens: NJ Van As
19:00 – Aanddiens: Ds Hans Linde

In die Nuus