Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 4th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK
 
Maandag:
17:30 Herfsvreugde Kooroefening
Ringsitting 3 & 4 Sept – Swartland Noord

Dinsdag:
10:00 Kleingroepe vir 40 dae – Proteastr 7 (Pastorie)
18;00 Doopkursus
Leraarsbiduur (wyke  11,29, 22, 23)
Woensdag:
09:00 Gebedsgroep
16:00 KIX
17:30 Tekkies
17:30 Gr 7’s

Donderdag:
5:30 Bybelstudie (Barlinka Str 25)
19:00 Dissipelskapgroep
19:00 Kleingroepe vir 40 dae—Proteastr 7 (Pastorie)

PREEKBEURTE

SONDAG 10 SEPTEMBER 2017

09:30 – Oggenddiens: Jan Grobbelaar
19:00 – Aandnagmaal: Met Johan Brand

In die Nuus