Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 6th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag:

17:30   Herfsvreugde kooroefening

Dinsdag:

07:30 Bybelstudie Konsistorie

09:00 Vrouebiduur (Kersfees Gebede)

Leraarsbiduur: Groenberg, Uitsig-Noord,

Krommerivier, Laer-Uitsig

Woensdag:

09:00 Gebedsgroep

16:00  KIX (Gr 1-3)

17:30   Tekkies (Gr 4-6)

17:30   Gr 7’s

19:00 Jongwerkendes

Donderdag:

5:30   Bybelstudie (Barlinka Str 25)

19:00  Dissipelskapgroep

 

 

In die Nuus