Auto Draft

Deur : Skriba  /  May 30th, 2018

 

Maandag:

17:30 Herfsvreugde kooroefening

 

Dinsdag:

07:30 Bybelstudie Konsistorie

 

Wyksbyeenkomste

Leraarsbiduur: Groenberg, Uitsig- Noord

                          Krommerivier, Laer-Uitsig

 

Woensdag

10:00  Bybelskool (Marthasaal)

16:00  Kix 

17:30  Tekkies & #’s 

18:30  Bybelskool

           (Moedergemeente kerkkantoor)

20:00  Jongvolwassenes

           (Moedergemeente se sentrum)

 

Donderdag:

05:30  Bybelstudie (Barlinka Str 25)

18:30  Muurprop

19:00  Dissipelskapgroep

 

SONDAG – 03 JUNIE 2018

09:30  Oggenddiens: NJ Van As

                                    (1 Sam 3:1-10, (11-20)

 

          

19:00:  Aanddiens:  Ds Jan Grobbelaar

                                 (Die vergewing van sondes)

 

                        

 

 

In die Nuus