Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 8th, 2019

Maandag:

17:30 Herfsvreugde kooroefening

          Algemene Sinode (11-13)

 

Dinsdag:

07:30 Bybelstudie Konsistorie

09:00 Vrouebiduur (Maak vrede met….)

17:30 Kix  – Dapper Dissipels

          Wyksbyeenkoms

          Leraarsbiduur – 12,13,24,33 (In Konsistorie)

 

Woensdag: (Gemeente 46 Jaar oud)  

10:00 Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

17:30 Tekkies (Gr 4-7)

18:30 Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

19:00 Volg Jesus  

19:00 Sang & Musiekbediening (In konsistorie)

 

Donderdag:

05:30 Bybelstudie (Barlinkastraat 25)

18:30 Muurprop (Graad 7-12)  “NOT A FAN”

 

SONDAG 17 MAART 2019

Oggenddiens: Ds NJ van As

Aanddiens: Ds NJ van As

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAG 17 MAART 2019

Oggenddiens: 

Aanddiens:

   

                      

                          

 

 

In die Nuus