Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 2nd, 2012

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag       Geen oefening vir Herfsvreugdekoor

Dinsdag         Geen Authentic Manhood tot 10 April 2012                                 

Woensdag    Geen gemeentebiduur

Vrydag           09:00 –  Goeie Vrydag:  Nagmaal – Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus