Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 15th, 2012

JEUGPROGRAM

Dinsdag:          18:00 – Bybelstudie:  Tieners – Die Sentrum – Die Boek Openbaring

Woensdag:     16:00 – 17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3) – Wegkruipertjie

                          17:30 – 18:30 – TEKKIES (Gr 4 – 6) – “Work out”

                          17:30 – 18:30 – CHOMPS (Gr 7) –  ‘n Nuwe plan

Vrydag:           19:00 – koffiekroegYsskaats

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:       18:00 –  Leer & Aktuele kommissie vergader – Welvanpas pastorie

                         18:00 –  Diens van Barmhartigheidkommissie vergader  – Konsistorie

                         19:00 –  Gemeentebediening vergader – Konsistorie

                         19:00 –  Getuieniskommissie vergader – Jeuglokaal

Dinsdag:         05:45 –  07:00  –  Authentic Manhood – Kerk

                          Leraarsbiduur – Wyke 27 & 34

Woensdag:    05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie 

                         09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                         09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

                         18:00  –  Diensteverhoudinge vergader – Moederskamer

                         19:00  –  Eiendomskommissie vergader – Konsistorie

                         19:00  –  Jeugkommissie vergader –  Die Sentrum

Donderdag:    05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25   

In die Nuus