Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 5th, 2012

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:       17:30  –  Herfsvreugdekoor

                         19:00  –  Getuieniskomm verg  – Jeuglokaal

Dinsdag:         05:30  –  Authentic Manhood

                         18:00  –  Kleingroepleiers vergader ivm 40 Dae – Die Sentrum

                         19:00  –  UK (kerkvisitasie) – Die Sentrum

Woensdag:    05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie 

                         09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie – Nuwe bidders baie baie welkom!

                         09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

In die Nuus