Auto Draft

Deur : Skriba  /  December 2nd, 2012

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:      19:00  –  Middelburg beplanning – Die Sentrum  – Enigeen welkom!

Woensdag:   05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie          

                        09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie – Afsluiting

                        18:00  –  Pot & Braai:  Gemeente afsluiting – Kerk                                  

Donderdag:   05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25   

In die Nuus